Koncernledning

Koncernchef / VD Tagehus Holding AB

Karl Lilja

Född: 1970. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholms Universitet. Anställd: 2003. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

CFO

Carina Strid

Född: 1968. Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Anställd: 2019. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

Investeringsansvarig

Johan Frenckner

Född: 1977. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholm Universitet. Anställd: 2015. Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

VD T Ljungberg BV

Fredrik Waern

Född: 1960. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Anställd: 1992.
Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.