Snabbfakta

Organisation

Tagehus är ett samlingsnamn för verksamhet som bedrivs under namnen Tagehus Holding AB i Sverige samt T Ljungberg BV i Nederländerna.

Fem segment

  • Bostäder
  • Hotell och konferens
  • Bad och Fritid
  • Flyg
  • Investeringar

Resultat 2015

Intäkter 1 247 Mkr (1 042)

Förvaltningsresultat 206 Mkr (124)

Eget kapital 3 236 Mkr (2 780)

Mål

Det egna kapitalet ska årligen öka med 10 procent under en tjugoårsperiod.

Huvudkontor i Stockholm med 13 medarbetare och knappt 600 medarbetare i dotterföretagen.