Koncernledning

 • Karl Lilja
  Karl Lilja

  VD Tagehus.
  Född: 1970.
  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholms Universitet.
  Anställd: 2003.
  Övriga uppdrag: Inga.

 • Hjördis Berg
  Hjördis Berg

  CFO Tagehus Holding AB/T Ljungberg BV.
  Född: 1955.
  Utbildning: Executive MBA i internationellt företagande Uppsala Universitet, Civilekonom, Växjö Högskola.
  Anställd: 2008.
  Övriga uppdrag: Inga.

 • Fredrik Waern
  Fredrik Waern

  VD T Ljungberg BV.
  Född: 1960.
  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
  Anställd: 1992.
  Övriga uppdrag: Egen verksamhet.