Historik

Med ett långsiktigt investeringsperspektiv
1940-talet

Tagehus rötter sträcker sig tillbaka till den byggnadsfirma som Tage Ljungberg grundar
i Stockholm 1946. Tage satsar på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskriget. Verksamhetens omfattning är mindre och Tage känner personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter ska vara nöjda med affären hörde – och hör fortfarande – till de grundläggande värderingarna.

1950- och 60-talen

Verksamheten breddas till att även omfatta fastighetsägande samt förädling av befintliga fastigheter.

1970-talet

Tage Ljungbergs barn Åke Ljungberg och Birgitta Holmström börjar arbeta i firman.

1980-talet

I slutet av årtiondet delas verksamheten upp i två företag, LjungbergGruppen med främst kommersiella lokaler medan övriga innehav placeras i Tagehus Förvaltning AB.

1990-talet

T Ljungberg BV etableras i Nederländerna i samband med att en hotellfastighet förvärvas i centrala Amsterdam i början av 1990-talet. LjungbergGruppen börsnoteras 1994.

2000-talet

LjungbergGruppen fusioneras med Atrium Fastigheter 2006 och bildar Atrium Ljungberg.

2010-talet

Tagehus Holding AB bildas 2010 och tar över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta Tagehus Förvaltning AB. Förändringen sker i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrar samtliga bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökar ägandet i Atrium Ljungberg. Med bas i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksamhet kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden.