Lidingö

Tagehus Lidingö KB

  • Merkuriusvägen 1-31
  • Jupitervägen 29-70

Månadsinformation för hyresgäster

Missat en månadsinformation? Du kan ladda ner äldre information i PDF – format från vårt arkiv.

Månadsinfo arkiv

Felanmälan och teknisk förvaltning (fastighetsskötsel)

CEMI Förvaltning AB

Kundtjänst och support vardagar 07:00 – 16:00
Telefon 0774-400 990
Hemsida www.cemi.se
E-post: felanmalan@cemi.se

Jour

Dygnet runt-service 08-18 70 00

Akuta tekniska åtgärder kväll och helg. Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Felanmälan (jour) av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren

Störningsjour

Svensk Fastighetstillsyn

Telefon 08-628 08 20

T.ex. obehöriga eller övrigt störande i huset mellan kl. 21.00 – 06.00.

Hyresavisering och avtalsfrågor

Tagehus Holding AB

Kundtjänst och support vardagar 09:00 – 15:00, lunchstängt 11:30-12:30

Telefon 08-545 418 20
E-post hyresadmin@tagehus.se

In English

Tagehus Lidingö KB

  • Merkuriusvägen 1-31
  • Jupitervägen 29-70

Error report and technical management

CEMI Förvaltning AB

Customer service and support weekdays 07:00 – 16:00

Phone number 0774-400 990
Website www.cemi.se
E – mail: felanmalan@cemi.se

On call support

24 hour service. Phone number 08 – 18 70 00

Urgent technical service on evenings and weekends. The on call support shall only be contacted regarding urgent malfunctions that can cause harm for either person or the building. On call reports made that are not of this nature can be billed to the address owner.

Report of disorder  

Svensk Fastighetstillsyn

Phone number 08-628 08 20
I.e. unauthorized guests or other disruptive sounds in the building between 21.00 – 06.00

Rent notes and contract issues

Tagehus Holding AB

Customer service and support on weekdays between 09:00 – 15:00. Closed for lunch between 11:30 – 12:30.

Phone number 08 – 545 418 20

E – mail hyresadmin@tagehus.se