Den 14 juli 2017 förvärvade Credentia 60% av aktierna i Roslagens ByggnadsEntreprenad AB (RBE). Företaget har 14 anställda varav 10 hantverkare och 4 tjänstemän och omsatte drygt 78 miljoner under 2016.

Genom förvärvet ökar Credentia sin byggrättsportfölj och breddar sitt projektsortiment (radhus, kedjehus och mindre lägenheter).

RBE har i huvudsak verksamhet i Norrtälje och Rimbo. De har stor kompetens och erfarenhet av totalentreprenader mot externa kunder och med produktion i egen regi.

RBEs uppdragsgivare genom åren har varit bl.a. Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Riksbyggen, Besqab och Norrtälje Kommun.

Hemrik är en del av verksamheten i RBE och avser byggnationer och entreprenadarbeten med inriktning mot privatpersoner.

Kontakt

Ronny Jansson VD
Credentia AB
ronny.jansson@credentia.se
0176–282008

Kent Rensvik VD
Roslagens ByggnadsEntreprenad AB
kent.rensvik@rbe.nu
0176–18222