Styrelse och revisorer

 • Johan Ljungberg

  Styrelseordförande.
  Född: 1972.
  Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm.
  Invald i styrelsen: 2002.
  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB med flera.

 • Per-Erik Hasselberg

  Ledamot.
  Född: 1944.
  Utbildning: Jur. kand. Stockholms Universitet.
  Invald i styrelsen: 1994.
  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal privatägda bolag samt tidigare advokat och delägare i Linklaters Advokatbyrå.

 • Johan Thorell

  Ledamot.
  Född: 1970.
  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
  Invald i styrelsen: 2012.
  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sagax AB, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB med flera.

 • Tom Ljungberg
  Tom Ljungberg

  Styrelsesuppleant.
  Född: 1986.
  Utbildning: Studier i medie och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet.
  Invald i styrelsen: 2013.
  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Åre Ski Inn.

 • Fredrik Waern
  Fredrik Waern

  VD T Ljungberg BV.
  Född: 1960.
  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
  Anställd: 1992.
  Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

 • Åke Ljungberg
  Åke Ljungberg

  Ledamot.
  Född: 1947.
  Utbildning:Civilingenjör KTH Stockholm.
  Invald i styrelsen: 1990.
  Övriga uppdrag: Inga.

Revisorer

Vid extra bolagstämma 2010 valdes revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Tagehus Holding AB. Till huvudansvarig revisor utsågs Kent Åkerlund.

Uppdraget omfattar förutom Tagehus Holding AB (inklusive dotterbolag) också TLBV Hospitality AB (inklusive dotterbolag). TLBV Hospitality är en svensk underkoncern till T Ljungberg BV, Amsterdam.

Frank Blenderman, Ernst & Young Accountants LLP, Amsterdam är sedan 2010 vald revisor för T Ljungberg BV och dess dotterbolag Leisure International Nederland BV, båda med säte i Amsterdam.

 

 • Kent Åkerlund

 • Frank Blenderman