Ägarstruktur

Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans.