Affärsmodell och strategi

Genom förädling och vidareutveckling av fastigheter och verksamheter inom en rad olika områden skapar Tagehus substansvärdetillväxt. Flertalet verksamheter har en koppling till fastigheter, men i portföljen finns även en flygplansflotta. Investeringsperspektivet är långsiktigt. Som en del i riskspridningen verkar Tagehus inom fem segment; Bostäder, Hotell och Konferens, Bad och Fritid, Flyg och Investeringar. I varje segment finns företag och nyckelpersoner med strategiskt kunnande och en stark marknadsposition varifrån verksamheten kan expandera. Ett exempel är Medley som med stöd av Tagehus kunnande inom badhusanläggningar tillsammans kan erbjuda allt från att bygga, driva, äga och förvalta en bad- och friskvårdsanläggning åt kommuner.

Affärside

 

STRATEGI

Tagehus fokus ligger på tillväxt av förvaltningsresultat och eget kapital. För att skapa tillväxt är strategin att investera i fastigheter, fastighetsrelaterade tillgångar och flyg med en hög avkastning i relation till risknivån. Tillväxtmålen ska nås genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Exempel på investeringar är bostäder, hotell, hotellrörelser, badanläggningar på utvalda orter, flygplan samt börsnoterade fastighetsbolag.

Strategi modell